ข้อมูลบริษัท

สมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ประธานบริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีผลงานการดำเนินงานก่อสร้างมายาวนานกว่า 30 ปี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ผู้บริหารชุดปัจจุบันนำโดย คุณสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

ในช่วงระยะแรกของการดำเนินกิจการนั้น บริษัทฯรับงานก่อสร้างงานทุกประเภทโดยมีลูกค้าทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่ต่อมาบริษัทฯได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดขอบเขตประเภทงาน เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ดังนั้น จึงเปลี่ยนมาเน้นการรับงานก่อสร้าง ประเภทงานโยธา จากหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างผลงานเช่น งานก่อสร้างถนนทางหลวง งานก่อสร้างระบบชลประทาน งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง งานสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 และบริษัทในเครือ เป็นหนึ่งในบริษัทก่อสร้างชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับและมีผลงานก่อสร้างที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น กรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสมบูรณ์ของผลงานและก้าวสู่ระดับสากลต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท ช. มิตรยนต์ 1993 จำกัด โดยผู้บริหารชุดปัจจุบัน มีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพของงานที่รับเหมาและพัฒนาองค์กรของบริษัทฯ ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีการก่อสร้าง เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เทคนิคการก่อสร้างที่รวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อให้แข่งขันกับตลาดก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ต่อไปได้

พันธกิจ

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 เป็นรับเหมาก่อสร้างที่มีแนวทางการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพและมีความซื่อตรงต่อลูกค้า ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างผลงาน

  • งานก่อสร้างและยกระดับชั้นทางถนนทางหลวง
  • งานปรับปรุงทิศทางจราจรและยกประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนนทางหลวง
  • งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
  • งานก่อสร้างระบบชลประทาน ก่อสร้างระบบแก้มลิงอ่างเก็บน้ำและระบบระบายน้ำ
  • งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและก่อสร้างโรงเรียน
งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานเขื่อนป้องกันตลิ่ง
งานยกระดับชั้นทาง ทล.3010
งานยกระดับชั้นทาง ทล.3010
งานยกระดับชั้นทาง ทล.3010
งานยกระดับชั้นทาง ทล.3010
ทล.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางแยกขนาดใหญ่
ทล.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางแยกขนาดใหญ่
ทล.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางแยกขนาดใหญ่
ทล.2 ปรับปรุงจุดเสี่ยงทางแยกขนาดใหญ่
ทล.2 ยกระดับความปลอดภัย แยกตลาดแค
ทล.2 ยกระดับความปลอดภัย แยกตลาดแค
ทล.2 ยกระดับความปลอดภัย แยกตลาดแค
ทล.2 ยกระดับความปลอดภัย แยกตลาดแค
ทล.2 แยกบ้านวัด
ทล.2 แยกบ้านวัด
ทล.2 แยกบ้านวัด
ทล.2 แยกบ้านวัด

บริษัทในเครือและกิจการร่วมค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เขตรุ่งเรือง เค.อาร์.

โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำคอนกรีต จำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทงานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง

โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางแอสฟัลท์

ติดต่อ

บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

64 หมู่ที่1 ถ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420

โทรศัพท์: 044-201024-5

อีเมล์: [email protected]